Een koophuis verhuren zonder toestemming: wat zijn de gevolgen van een koophuis verhuren zonder toestemming van de bank?

Koophuis verhuren zonder toestemming

Een koophuis verhuren zonder toestemming , het lijkt vaak een aantrekkelijke gedachte. Toch is een koophuis verhuren zonder toestemming niet zonder risico’s en zeker niet aan te bevelen. Hier leest je waarom je wel toestemming moet hebben van een bank om je woning te verhuren en wat er kan gebeuren als je een koophuis gaat verhuren zonder toestemming van de bank. 

Een koophuis verhuren zonder toestemming, waarom heb je überhaupt toestemming nodig? 

Het klinkt op het eerste gezicht gek dat je toestemming nodig hebt van de bank om een koophuis te mogen verhuren. Het is immers jouw huis en in artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek is toch echt het volgende bepaald: 

Verhuur nu uw huis aan ons

  1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. 
  2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen. 
  3. De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten. 

Op het eerste gezicht lijkt het dat het mogelijk moet zijn om een koophuis te verhuren. Het is immers jouw eigendom. Dat is echter niet helemaal waar. Om een koophuis te financieren wordt er in de meeste gevallen een hypotheek afgesloten. Bij een hypothecaire lening wordt een er een lening verstrekt in geld. De geld verstrekker krijgt daar echter wel zekerheid voor terug: namelijk het recht om het huis te verkopen als degene die geld leent zijn of haar lening niet meer terugbetaalt.  

Het is de hypotheekverstrekker die in vrijwel iedere hypotheekakte een bepaling laat opnemen dat het niet toegestaan is om je huis te verhuren. Met andere woorden: je mag zelf van je huis genieten, maar het staat je niet vrij om een koophuis te verhuren zonder toestemming. 

Informatie aanvragen

Een koophuis verhuren zonder toestemming : wat kunnen de gevolgen zijn? 

Als je toch een koophuis gaat verhuren zonder toestemming dan kunnen de gevolgen fors zijn. Je houdt je dan immers niet aan de afspraak die je met de geldverstrekker hebt gemaakt. Een geldverstrekker heeft dan het recht om het geleende bedrag in een keer op te eisen. Dat betekent dat je in een keer het geleende bedrag moet voldoen. De meeste mensen zijn echter niet in staat om in een keer hun hypotheek terug te betalen. Dat betekent dat de bank dan het huis zal gaan verkopen. Als een huis door de bank verkocht wordt, dan levert het meestal minder op dan dat het op zou leveren als het op een reguliere wijze verkocht zou worden. De koper/verhuurder blijft dan met een restschuld achter en dat wil je natuurlijk niet hebben. 

Gelukkig is een koophuis verhuren zonder toestemming meestal niet nodig. Door met de geldverstrekker in gesprek te gaan en uit te leggen wat je van plan bent, kun je meestal wel toestemming krijgen om je huis te verhuren. Dat is toch een zekere gedachte. 

Informatie

Direct huis verhuren

Tel: +31(0) 85 06 574 67

E-mail: info@directhuisverhuren.nl

Waarom ons?

 950 verhuurders gingen u voor
  Binnen een week verhuurd
  Meer dan 20 jaar ervaring
  Klanten geven ons een 8,8
  Wij ontzorgen u voor 100%

Hoe wij werken

 Altijd op maat
  Vaste contactpersoon
  Marktconforme verhuurprijzen
  Voor lange of korte periode
  Wij ontzorgen u voor 100%

Direct huis verhuren

Tel: +31(0) 85 06 574 67

E-mail: info@directhuisverhuren.nl

Wenst u vrijblijvend advies van de makelaar?

Advies of een nuchter gesprek ? Vraag hier uw informatie aan! Meer dan 950 verhuurders gingen u voor!